Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Friday, December 09, 2005

* * *

На Елисавета Багряна


Просторна си като камбанен грохот,
откъртил се от лудия език на времето...
Мълча, когато те прочитам
и се вглеждам в себе си -
загадката да разреша,
в която съм родена -
коя камбана ще надмине усета на поколения -
Ти - мощна, багрена,
надвиснала над смисли и явления,
или пък Аз - самонадеяна,
неотзвучала и съвременна !?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home