Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Friday, December 09, 2005

Цветя...

Цветя,
които надничат от балкона й -
стари моми в сватбени дрехи...
Кой есенен жених
ще се прежали
да погали листата им,
да им изпие дъха
и да овдовее край корена им!?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home