Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Sunday, February 12, 2006

Продавачката на портокали

безумно синята й рокля
с копчета от портокали
самодоволен
през екватора на кръста й
се е изтегнал
погледа на стария зарзаватчия

между лица
и ароматни настроения
промъква се на пръсти
силуета й
обелва портокал със зъби
разгърдва миризмата разстоянието
от плодовете в пазвата й
покрай деколтето на смеха й
през полюсите
на улисани в равновесието рамена
по спадналия в скута й
меридиан от нестарателни илици
тук-там пропуснали
вълнението на преливащите й бедра

и все по-често
от сергията изчезват портокали

0 Comments:

Post a Comment

<< Home