Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Sunday, February 12, 2006

Кръговрат

Черешата на лятото
узрява бързо –
Не успявам да посегна даже –
През сочното му име
се отцежда есента -
На раменете й –
Две закъснели лястовици –
сенки черно-бели от живот
по календара,
прелитат над земята
скътана в разкош от снежна тишина....
Дали запролети в сърцето ми
от тази завладяна нежност ?!
Под клоните на старата липа
привежда рамо
буйналият вятър,
нетърпелив да пренощува
в пазвите на летните цветя...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home