Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Sunday, February 12, 2006

Мъж-бродник

оброкът ми с лятото
празненство на магьосници
по последния облак
незримо личи
на пияния от очакване
мъж-бродник
несъзнаване
тя го обича така
отстрани

0 Comments:

Post a Comment

<< Home