Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Sunday, February 12, 2006

Декември

Декември -
открива ме с обич -
напуснал е зимата
и от сняг
пред дома ми
невестинско було
развива...
Пали сини огньове
от вихри
и ледени съчки
пропукват пред прага,
и долитат сватовници -
северни ветри -
безименни...
Недочакала сгледници,
вече избрала
жениха си..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home