Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Sunday, February 12, 2006

Октомври

Октомври,
потънал в грозде
и ласки
напразно преглъща...
По устните
сок,
по лицето реси...
Пролетта
тъй отдавна
ме е напуснала...
От името ми
само зимата откъсни...

2 Comments:

Blogger Marta said...

И пак е октомври

8:48 AM  
Blogger Gergana said...

Толкова често в мен е октомври...

11:44 AM  

Post a Comment

<< Home