Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Wednesday, February 15, 2006

Повод да съм тук

на мама


От думите, с които съм се срещнала
и някой ми е позволил да ги напиша,
от хората, които ми принадлежат неистово,
и с които ще се раздвоим в зенита,
от времето, което ми предсказва грешките,
от истините, зад които съм мълчала,
от неполучените по-добри известия,
от многото червени настоятелни сигнали.
От всичко съм запомнила по нещо,
сърцето ми е тропало обидено с юмрук .
И някой винаги е чувал, имал е за мен надежда...
Създавал ми е повод да съм тук!
0 Comments:

Post a Comment

<< Home