Name:
Location: Bulgaria

Обичам търпеливите хора, черното кафе, отчаяното си чувство за справедливост и книгите ... А всички божествени емоции, които не се вместват в думата “обичам” съм запазила за сина си! Мразя реване, самонадеяността, комари и някои неизбежни човешки нерадости, дължащи се на разума... Макар и често да са обясними...

Wednesday, February 15, 2006

Баба и внуче

Тя има за него
разни цветни конци
заплита ги необратимо
той й отговаря
със същото
усмихва се
и тя покорно се изгубва
в шарените бримки
на смеха му

0 Comments:

Post a Comment

<< Home